sábado, 1 de maio de 2010

..and i quote #30

Nunca sei exactamente o que disse antes de entender a resposta ao que disse.

Norbert Wiener